[MA’HAD AL-AQWAM MAN KENDAL]

Alhamdulilah..
Pada Sabtu, 7 Januari 2023 ananda Fiki Ainur Rohmah kelas XII Agama yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur’an 30 Juz dalam kurun waktu 2 tahun 6 bulan.

Terimakasih pula kepada ustadzah Zulifah, S. Ag yang telah membimbing ananda sehingga bisa menyelesaikan hafalannya.

Semoga diberikan keberkahan dan keistiqamahan dalam menjaga hafalannya.. Aamiin