Wakil Kepala Madrasah

WAKIL KEPALA

MADRASAH ALIYAH NEGERI KENDAL

TAHUN 2018-2021

 

Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum

 

Nama   : H. Maskur, S.Pd

TTL      : Kendal, 01 Februari 1969

NIP       : 19690201 199703 1 001

Mapel   : Biologi

 

 

 

Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan

 

Nama   : Akhmad Khatib, S.Ag

TTL      : Demak, 25 Juli 1972

NIP       : 19720725 200501 1 001

Mapel   : Bahasa Arab

 

 

 

Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana

 

Nama   : Drs. Purwanto, M.Pd

TTL      : Magetan, 20 April 1963

NIP       : 19630420 199303 1 004

Mapel   : Fisika

 

 

 

Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas

 

Nama   : Ahmad Rofik, S.Pd

TTL      : Kendal, 05 Nopember 1969

NIP       : 19691105 199903 1 001

Mapel   : Bahasa Indonesia

 

Translate »