Guru

KODENAMA GURU /NIPFOTOGOL/
RUANG
JABATANMATA PELAJARAN
1Drs. H. Muh Asnawi M.Ag.IV/bGuru MadyaKepala MAN Kendal
NIP. 196412031994031004
2Drs. Purwanto, M.Pd. IV/bGuru MadyaFisika
NIP. 196304201993031004Waka Sarpras
3Drs. H. Sunardi, M.Ag.IV/bGuru MadyaBhs. Arab (Wajib)
NIP. 196707121998031005Bahasa Arab (Minat)
Wali Kelas XII IPS 4
Piket
4H. Samsul Hadi, S.Pd., M.Pd. IV/bGuru MadyaBiologi (Minat)
NIP. 197110151995031001Biologi (LM)
Kepala Laboratorium
Piket
5Ahdiyat Rinto Fauzani, S.Pd. IV/bGuru MadyaPrakarya dan Kewirausahaan (Elektronika)
NIP. 197308111999031001Prog. Keterampilan Elektronika (Sore)
Kepala Bengkel Elektronika
Asisten Kurikulum Bid. Peng. Keterampilan, Simpatika dan Emis
Piket
6Noor Yasin, S.Pd. IV/bGuru MadyaPrakarya dan Kewirausahaan
NIP. 197401031999031002Prog. Keterampilan (Peminatan)
Prog. Keterampilan Otomotif (Sore)
Wali Angkatan XXX Otomotif
Kepala Unit Produksi
7Hj. Fikriyah, S.Ag. IV/aGuru MadyaQur'an Hadits
NIP. 196003181985032001
8Hj. Maftuchah, S.Ag.IV/aGuru MadyaQur'an Hadits
NIP. 196111191983032001
9Drs. H. SukiryadiIV/aGuru MadyaBhs. Inggris (Waib)
NIP. 196212311988031029Bhs. Inggris (Minat)
Wali Kelas XII MIPA 4
Pelatih ECC
10IV/aGuru MadyaBahasa Perancis
Drs. R. Aslam Kussatyo, S.PdBahasa Indonesia
NIP. 196307211992031001Sastra Indonesia
Wali Kelas XII BHS
Penaggungjawab Lab. BHS
11Drs. H. Anwar Haryono, S.Pd.IV/aGuru MadyaMatematika (Wajib)
NIP. 196004231990011001Wali Kelas X MIPA 1
12Dra. Hj. SupartinahIV/aGuru MadyaSosiologi
NIP. 196612121998032001Sosiologi (LM)
Antropologi
Wali Kelas XI IPS 4
13Drs. MukharorIV/aGuru MadyaPend. Jas. dan Kes.
NIP. 196210101993031003Pembina OSIS
14Drs. H. Azis MunandarIV/aGuru MadyaMatematika
NIP. 196603131998031001
15Dra. Hj. Rini Fayati IV/aGuru MadyaBahasa Inggris (Wajib)
NIP. 196612142000032004Bahasa Inggris (LN)
Wali Kelas XI MIPA 2
Piket
16Drs. H. Misbakhul Fuad, M.Pd.IV/aGuru MadyaFisika
NIP. 196601011994031005Wali Kelas XII MIPA-1
Piket
17Dra. Hj. Ais IndraswatiIV/aGuru MadyaMatematika (Wajib)
NIP. 196711231994032005Wali Kelas XI MIPA 3
18H. Maskur, S.Pd.IV/aGuru MadyaBiologi
NIP. 196902011997031001Biologi (LM)
Waka Kurikulum
19Drs. H. Rakhmat Agus WidiyantoIV/aGuru MadyaBahasa Inggris
NIP. 196801061998031001Bahasa Inggris (LM)
Wali Kelas XII IPS 1
20Titi Dwiyanti, S.Pd.IV/aGuru MadyaEkonomi
NIP. 196902221998032001Ekonomi (LM)
Pembimbing Pramuka
Piket
21Hj. Mualifah, S.Ag. IV/aGuru MadyaAkidah Akhlak
NIP. 196807201998032011Akhlak
Wali Kelas XII Agama
Piket
22Juni Purwanti Kusumastuti S.Pd. IV/aGuru MadyaKimia
NIP. 196906031993032002Wali Kelas XI MIPA 4
Piket
23Akhlis Azizi, S.Pd. IV/aGuru MadyaPPKn
NIP. 196705261993031001Wali Kelas XII MIPA 6
Piket
24Nono Agus Budiono, S.Pd.IV/aGuru MadyaGeografi
NIP. 196808051996031002Prog. Keterampilan Tata Busana (Sore)
Wali Kelas X IPS 1
Wali Angkatan XXX Tata Busana
Penanggungjawab Lab IPS
25Abdul Wakhid, S.Pd.IV/aGuru MadyaMatematika (Minat)
NIP. 196905171997031003Asisten Sarpras Bid. Inventaris, perawatan dan pengadaan
Piket
26Nurus Samah, S.Pd. IV/aGuru MadyaBiologi
NIP. 197107201997032002Biologi (LM)
Wali Kelas XII MIPA 2
Piket
27Drs.Taufiq Bambang Sunthoro IV/aGuru MadyaFiqih
NIP. 196802281999031003Ushul Fiqih
Akidah Akhlak
Asisten Kurikulum Bid. Administrasi dan Leger
Piket
28Joko Subagyo, S.Ag.IV/aGuru MadyaSosiologi
NIP. 196402181998031004Antropologi
Pembimbing PMR
Piket
29IV/aGuru MadyaBiologi
Budiana, S.Pd., M.Si.Biologi (LM)
NIP. 196903221998031009Wali Kelas XI MIPA-1
Penanggungjwb Lab.Bio
Piket
30Drs. Nur FuatIV/aGuru MadyaMatematika (Wajib)
NIP. 196807021998031002Matematika (Minat)
Asisten Kurikulum Bid. Penjadualan dan Raport
Piket
31Hj. Siti Aminah, S.Pd. IV/aGuru MadyaBahasa Indonesia
NIP. 197106201998032001Sastra Indonesia
Wali Kelas XI Bahasa
32Abdul Khanan, S.Pd. IV/aGuru MadyaPrakarya dan Kewirausahaan (Otomotif)
NIP. 197107101999031001Prog. Keterampilan Otomotif (Sore)
Kepala Bengkel Otomotif
33Poedji Herawati, S.Pd. IV/aGuru MadyaPrakarya dan Kewirausahaan (Tata Busana)
NIP. 196709091999032002Prog. Keterampilan Tata Busana (Sore)
Wali Angkatan XXX Tata Busana
34H. Ahmad Rofik, S.Pd.IV/aGuru MadyaBahasa Indonesia
NIP. 196911051999031001Waka Humas
35Hj.Maghfiroh, S.Pd.IV/aGuru MadyaSejarah Indonesia
NIP. 196905261999032001Sejarah Nasional
Wali Kelas XI MIPA-6
Piket
36Edi Sutanto, S.Pd., M.S.i IV/aGuru MadyaKimia
NIP. 19741109200031002Wali Kelas XII MIPA 3
Piket
Penanggungjawab Lab. Kimia
37Sri Sumini, S.Pd.IV/aGuru MadyaMatematika (Wajib)
NIP. 197105022000032001Matematika (Minat)
Wali Kelas XII IPS 2
Piket
38Dra. Haning Damayanti III/dGuru MudaPPKn
NIP. 196904152005012001Wali Kelas XI IPS 1
Piket
39Karyatiningsih, S.Pd.III/dGuru MudaBahasa Indonesia
NIP. 196911122005012001Asisten Humas Bid. Protokoler dan kehumasan
Staf Humas
Piket
40H. Solikin, S.Pd. III/dGuru MudaSejarah Indonesia
NIP. 196902012003121001Sejarah Nasional
Wali Kelas XII MIPA 5
41H. Kumaedi, S.Ag. III/dGuru MudaFiqih
NIP. 196703082005011001Ilmu Tafsir
Ushul Fiqih
Pembina OSIS
42Mimin Rukmini, S.Pd.III/dGuru MudaGeografi
NIP. 197112202005012002Geografi (LM)
Pembina OSIS
43Akhmad Khatib, S.Ag.III/dGuru MudaBahasa Arab (Wajib)
NIP. 197207252005011001Bahasa Arab Minat
Qur'an Hadits
Waka Kesiswaan
44Eko Kustianingsih, S.Pd. III/dGuru MudaEkonomi
NIP. 197107282005012002Ekonomi (LM)
Wali Kelas XI IPS 2
Piket
45Siswanto, S.Pd.III/dGuru MudaSejarah Indonesia
NIP. 197102132005011006Sejarah
Wali Kelas XII IPS-3
46Dra. Sri MujiwatiIII/dGuru MudaBK/BP
NIP. 196509262005012001
47Duroh, S.S.i III/dGuru MudaBiologi
NIP. 197012252005012011Biologi (LM)
Kepala Perpustakaan
48Aida Rahmawati, S.Pd. III/dGuru MudaFisika
NIP. 197510052005012001Wali Kelas XI MIPA 5
Piket
Penanggungjawab Lab. Fisika
49Istiyanti, S.Pd.I. III/dGuru MudaPrakarya dan Kewirausahaan (Tata Busana)
NIP. 197101051998032002Prog. Keterampilan Tata Busana (Sore)
Kepala Bengkel Tata Busana
50Sri Fitri Rejeki, S.Pd.III/dGuru MudaBahasa Inggris (Wajib)
NIP. 197111172005012001Bahasa Inggris (Minat)
Wali Kelas X MIPA 2
Piket
51Wiwik Subaidah, S.Ag.III/cGuru MudaBahasa Arab
NIP. 197607072006042041Wali Kelas X MIPA 4
52Erna Setyowati, S.Psi.III/dGuru MudaBK/BP
NIP. 197608052005012002
53Samsul Efendi, S.Ag.III/dGuru MudaAkidah Akhlak
NIP.197309032000121001Akhlak
Ilmu Tafsir
Pembimbing OSIS
54Mochamad Djazoeli, S.Ag. III/cGuru MudaFiqih
NIP. 196911282006041004Ushul Fikih
Ilmu Kalam
Pembina OSIS
55Ali, S.Pd.I.III/cGuru MudaBahasa Arab
NIP. 197307292007101004Ilmu Hadits
Kepala Boarding
56Tatik Fetri Setiawati, S.Pd.III/bGuru PertamaBP
NIP. 196602092007012014
57Ida Juwariyah, S.Pd.III/bGuru PertamaBahasa Indonesia
NIP. 197201282007012016Bahasa Perancis
Bahasa Perancis (LM)
Piket
58H. Kumro, S.Pd.I. III/aGuru PertamaPrakarya dan Kewirausahaan (Elektronika)
NIP. 197007251998031001Prog. Keteterampilan (Elektronika) (Sore)
Wali Angkatan XXX dan XXX Elektronika
59Fitriana Candra Dewi, S.Pd.III/aGuru PertamaEkonomi
NIP. 198201122007102005Wali Kelas X IPS 2
60Drs. NasikunIV/aGuru MadyaKimia
NIP. 195901131987031005
61Muhamad Khayat, S.Pd.I..-GTTSeni Budaya
Bahasa Jawa
Wali Kelas X IPS -3
62Dwi Sulistyowati, S.Pd.I.GTTSKI
Wali Kelas X IPS -4
63Fachrur Rozi, S.Pd.-GTTProg. Keteterampilan (Otomotif)
Wali Angkatan XXX
64Lulu Sandra Martani, S.Pd.-GTTPenjaskes.
Wali Kelas X MIPA-5
65Umik Munadhifah, S.Pd.-GTTBK/BP
66Moh. Syarif Hidayatullah-GTTPrakarya dan Kewirausahaan (Elektronika Komputer)
Prog. Keteterampilan (TKJ) (Sore)
Wali Angkatan II dan III TKJ
67Dwi Hidayah Wijayanti, S.Pd.-GTTBahasa Jawa
Wali Kelas XI AGAMA
68Nur Annisa Hidayati, S.Pd.-GTTBahasa Indonesia
Sastra Indonesia
Wali Kelas X BAHASA
69Fadli Dzil Ikram, S.Pd.-GTTSeni Budaya
70Hj. Soraya Fatmaningrum, SS.-GTTSejarah Indonesia
Sejarah Nasional
Wali Kelas X MIPA-3
71Nur Hidayah, S.Pd.I.-GTTSKI
Qur'an Hadits
Ilmu Hadits
72Zuhrotun Fatina-GTTAkidah Akhlak
SKI
73Jalaludin, S.Pd.-GTTPenjaskes.
Wali Kelas XI IPS-3
74Muhammad Yusuf Setyawan, S.Pd.-GTTMatematika (Wajib)
Matematika (Minat)
Wali Kelas X AGM
75Abid Khoiruzzaki, S.Pd.-GTTPKn
Wali Kelas X MIPA-6
Translate »